Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Kanalizační řád nové kanalizace ke stažení (1.22 MB)

 

Stočné bude kalkulováno až od 1.1.2022. Do této doby je stanoveno na 0 Kč.

Předpoklad napojení nemovitostí je do 31.12.2021. Po tomto datu bude provedena vodoprávním úřadem Chrudim revize nepřipojených nemovitostí, u kterých může být provedena kontrola legálnosti nakládání s odpadními vodami.

Podmínky připojení soukromých částí kanalizačních přípojek do hlavního řadu:

Gravitační přípojka:

  1. kontrola napojovacího místa zástupcem obce před zásypem (místo, kde se bude napojovat stávající rozvod do nové přípojky) včetně fotodokumentace (do nové kanalizace NELZE napojovat dešťové a drenážní vody !) - je třeba předem nahlásit starostce obce, tel. 724159470 (starosta@vrbatuvkostelec.cz) nebo místostarostovi obce, tel. 725601953

  2. předložení dokladu o vývozu stávajícího septiku, jímky, žumpy nebo domovní ČOV autorizovanou osobou, na kterém bude uvedeno číslo popisné nemovitosti, která byla vyvážena (nelze přečerpávat do nové kanalizace z důvodu "zabití" nové obecní ČOV !!!) - osobně na OÚ nebo emailem (starosta@vrbatuvkostelec.cz)

  3. podpis Smlouvy o odvádění splaškových vod (předpoklad během prosince 2021)

Tlaková přípojka:

  1. předložení revizní zprávy elektrické přípojky vedoucí k čerpací stanici (technická specifikace elektropřípojky je  zde. (48.64 kB) ) - předat osobně na OÚ nebo emailem (starosta@vrbatuvkostelec.cz)

  2. dále stejný postup jako u gravitační přípojky (1. - 3.)

  3. ProvoznProvozní řád domovní čerpací stanice (455.13 kB)

 

Doporučené technické parametry pro výstavbu kanalizační přípojky:

- potrubí PVC SN 12 DN 150 (většina přípojek) nebo DN 200 (domy č.p. 97 a 38)

pro dimenzi DN 150 platí minimální sklon přípojky 2 % a pro dimenzi DN 200 - 1 %

- karty vedení jednotlivých přípojek jsou k nahlédnutí na obecním úřadě

- vzorové uložení potrubí přípojky (375.09 kB)