Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Místní poplatky za odpad a ze psa

Místní poplatek za odpad a ze psa je možné uhradit buď fyzicky na obecním úřadě ve Vrbatově Kostelci v úředních hodinách, nebo převodem na bankovní účet s těmito údaji:

č. bankovního účtu: 1141628349/0800  

variabilní symbol:  1340  

specifický symbol: podle místní části, ve které se objekt nachází ( .. je číslo popisné nemovitosti)

Habroveč                                     100..

Louka                                           200..  

Cejřov                                          300..

Vrbatův Kostelec                          400.. 

Nemovitosti s číslem evidenčním  500..

Do zprávy pro příjemce uveďte, že se jedná o poplatek za odpad nebo ze psa, dle skutečnosti.

 

Poplatek za odpad:

- řídí se obecně závaznou vyhláškou obce č. 5/2015

- je splatný do 30. června běžného roku

- sazba poplatku:

osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci ................. 500,- Kč

objekt určený nebo sloužící k rekreaci ...................... 500,- Kč

objekt, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu .. 500,- Kč

 

Poplatek ze psa:

- řídí se obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2011

- je splatný k 28. únoru běžného roku

- sazba poplatku:

za každého psa staršího 3 měsíců...............................100,- Kč