Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

KANALIZACE:

 

Stavba kanalizace započala 1.4.2020 a plánované úkončení je 30.9.2021. Informace o aktuálních souvisejících dopravních uzavírkách naleznete na úřední desce obce.

V roce 2021 budou úplné uzavírky komunikací ve dvou časových etapách:

I. etapa - 15/3/2021 - 15/5/2021

- silnice směrem na Hlínu - v úseku od dětského hřiště (včetně nové ulice)

II. etapa - 15/5/2021 - 15/7/2021

- silnice směrem na Leštinku - v úseku od křižovatky na Cejřov

 

Oznámení o zahájení prací

 

Vedení kanalizačních řadů v obci včetně přípojek - situační výkres

 

V případě problémů při stavbě je možno se obrátit na technický dozor investora, který provádí Ing. Chaloupka, tel. 602 243 112.

 

Soukromé části kanalizačních přípojek

- si řeší majitel nemovitosti individuálně. Dodavatelská firma nabízí i realizaci soukromých částí přípojek. Tyto budou naceňovány individuálně - možno poptat u dodavatele - p. Tomášek, tel. 607 027 025.

Rámcový ceník provedení soukromých částí kanalizačních přípojek 

 

Napojení soukromých částí kanalizačních přípojek do hlavního řadu bude možné cca. od září 2021! 

 

Podmínky připojení soukromých částí kanalizačních přípojek do hlavního řadu:

- kontrola napojovacího místa zástupcem obce před zásypem (místo, kde se bude napojovat stávající rozvod do nové přípojky) včetně fotodokumentace (do nové kanalizace NELZE napojovat dešťové a drenážní vody!)

- doklad o vývozu stávajícího septiku, jímky, žumpy, DČOV autorizovanou osobou (nelze přečerpávat do nové kanalizace z důvodu "zabití" nové ČOV)

- podpis Smlouvy o odvádění splaškových vod

- pro tlakové přípojky s domovní čerpací stanicí jsou podmínky připojení elektřiny z domovního rozvodu zde. (48.64 kB)

 

Doporučené technické parametry pro výstavbu kanalizační přípojky:

- potrubí PVC SN 12 DN 150 (většina přípojek) nebo DN 200 (domy č.p. 97 a 38)

pro dimenzi DN 150 platí minimální sklon přípojky 2 % a pro dimenzi DN 200 - 1 %

- karty vedení jednotlivých přípojek jsou k nahlédnutí na obecním úřadě

- vzorové uložení potrubí přípojky (375.09 kB)

 


ODPADY:

Banner

 

INFO O VÝDEJI DOMÁCÍCH KOMPOSTÉRŮ

 

INFO O PROVOZU DRTIČE DŘEVNÍ HMOTY

 

ZAKOUPENÍ TAŠEK NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

 


PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA:

 

Protipovodňový park Vrbatův Kostelec (694.94 kB) - realizace v roce 2021

 

Návrhy protipovodňových opatření na celém území obce