Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Czech POINT

 

Pracoviště Czech POINTu na Obci Vrbatův Kostelec
Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) poskytuje občanům možnost zístat ověřené výstupy z níže uvedených registrů, umožňuje také přijetí podání podle živnostenského zákona.

 

Správní poplatky 

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč 0,- Kč
Bodobé hodnocení řidiče 100,- Kč 50,- Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč 50,- Kč

Katastr nemovitosí

100,- Kč 50,- Kč
Insolvenční rejstřík 100,- Kč 50,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otevírací doba
Každý den v dopoledních hodinách, případně dle domluvy.

 

CO VÁM Czech POINT NABÍZÍ

 

VÝSTUP Z KATASTU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete:
úplný nebo částečný výstup z listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice.

Co potřebujete znát:
1. list vlastnictví - je nutné znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.

2. u seznamu nemovitostí - je třeba znát katastrální území včetně:

  • a) parcelního čísla požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavení parcelu
  • b) číslo popisné, jedná-li se o stavbu.

3. u seznamu jednotek - je třeba znát katastrální území, popisné čislo domu, ale i přesné číslo bytu. Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

 

VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
úplný výstup z obchodního rejstříku.

Co potřebujete znát:
identifikační číslo obchodní oragnizace (IČO).

 

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete:
výpis z rejstříku trestů.

Co potřebujete:
osoba, které se výpis týká - platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
Zmocněnec - v případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele, ve které bude uvedeno jméno žadatele, rodné příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, obec a okres místa narození žadatele a jméno, příjmení a rodné číslo zmocněnce.

Tiskopis plné moci (.doc)

 

VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOBY

Co dostanete:
řidiči zjistí stav svého bodobého konta z Centrálního registru řidičů.

Co potřebujete:
řidiči předloží doklad totožnosti (platný občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince) a řidičský průkaz.
Pokud za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je třeba předložit úředně ověřenou plnou moc v českém jazyce a platný doklad totožnosti zmocněnce.

 

SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Co dostanete:
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů za účelem prokázání základní a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku. Uchazečům o veřejnou zakázku, kteří jsou v tomto seznamu zapsáni, je výrazně ulehčena možnost získání výpisů k prokázání kvalifikace, což zjednodušuje a zrychluje zpracovnání nabídek v zadávacím řízení. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) ČR jako součást Informačního systému o veřejných zakázkácha je zcela veřejně přístupný. MMR ČR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili základní a profesní kvalifikační kritéria podle zákona o veřejných zakázkách a doložili je ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.
Co potřebujete znát:
identifikační číslo obchodní organizace (IČO).

 

VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
výpis z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné správy.
Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.
Co potřebujete znát:
identifikační číslo organizace (hledání příslušné organizace) nebo osobní údaje (konkrétní osoba).

 

REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MA ISOH

Co dostanete:
Vybraná kontatní místa Czech POINTU autorizují od 1. ledna kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH ("Modul Autovraky Informační systém Odpadového Hospodářství") za účelem podání agendy nebo její kontroly.
Co potřebujete:
Pro zhotovení výpisu je třeba předložit doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas).
Cizincům může být vydán výpis pouze v případě, že mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt v České republice - mají přiděleno rodné číslo.

 

PŘIJETÍ PODÁNÍ PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA (§ 72)

Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obením živnostenským úžadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o:

  • ohlášení živnosti
  • ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském řejstříku
  • žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Podání lze provést jedním z následujícíh postupů:
Vyplněním elektronického formuláře - na portálu Hospodářské komory je umístěn přískušný formulář.Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S tímto tiketem je nutné navštívit jakékoliv pracoviště  CzechPOINT. Pracovník CzechPOINTu dle čísla tiketu načte údaje z klientova podání do systému CzechPOINT, které elektronicky odešle na zvolený živnostenský úřad. Zároveň pracovník CZechPOINTu vyplněný formulát vytiskne a odešle ho i v papírové podobě na živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm CzechPOINT (v případě samosprávních úřadů) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech Czech POINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro živnostenský úřad, na který je po té místem CzechPOINTu zasílán. Změna v RŽP je aktivní časem odeslání elektronicky vyplněného formuláře.
Vyplněním formuláře v listinné podobě - klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení živnosti či změny (buď ho má nebo je možné formulář stáhnout z portálu Hospodářské komory). Listinou formu podání pracovník CzechPOINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm CzechPOINT (v případě samosprávních úřadů) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech CzechPOINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem CzechPOINTu zasílán. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.