Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

logo

Komunitní centrum Vrbatův Kostelec

Popis projektu: v rámci projektu bude zrekonstruována a stavebně upravena část budovy č.p. 42 v obci Vrbatův Kostelec pro potřeby komunitního centra

Cíl projektu: vytvoření víceúčelového prostoru pro aktivity komunitního centra pro širokou veřejnost a osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené.

Výsledky: zrekonstruovaná a zkolaudovaná budova komunitního centra

Termín realizace: 7/2020 - 3/2021

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

logo

Kanalizace a ČOV Vrbatův Kostelec

Popis projektu: v rámci projektu bude vybudována oddílná splašková kanalizace a ČOV v obci Vrbatův Kostelec

Cíl projektu: odkanalizování obce a tím zlepšení jakosti vod ve vodoteči Žejbro

Výsledky: vybudovaná splašková kanalizace a ČOV v obci Vrbatův Kostelec

Termín realizace: 4/2020 - 9/2021

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z národních zdrojů (MŽP).

 

logo

Povodňový park Vrbatův Kostelec

Popis projektu: v rámci projektu bude vybudován povodňový park v obci Vrbatův Kostelec

Cíl projektu: vybudování protipovodňové ochrany a zvýšení retenčního potenciálu nivy v intravilánu v k. ú. Vrbatův Kostelec

Výsledky: vybudovaná suchá nádrž v obci Vrbatův Kostelec

Termín realizace: 4/2021 - 12/2021

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.