Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

INFO O PROVOZU DRTIČE DŘEVNÍ HMOTY

V rámci dotačního titulu byl pořízen tento drtič dřevní hmoty:

LASKI KDI 90/14

Pro občany je možnost využití drtiče dřevní hmoty ke zpracování rostlinného odpadu za zahrad. Drtič je určen ke zpracování materiálů rostlinného původu, rostlinných zbytků, dřevnatých částí do průměru 85 mm, jeho zjemnění na částice vhodné k následnému užití štěpky pro vytápění, výrobu mulče pro zásyp rostlin, nebo pro úpravu rostlinných zbytků před kompostováním (např. listí).

Podmínky využití drtiče:

- dřevní hmotu vhodnou ke štěpkování (především větve do průměru 85 mm) můžou občané odkládat vedle kontejnerů na bioodpad (za požární nádrží na návsi ve Vrbatově Kostelci a v Louce za autobusovou stanicí). Tato dřevní hmota bude pravidelně štěpkována dle potřeby zaměstnanci obce do kontejnerů na bioodpad.

- pokud si chcete štěpku ze svého dřevního odpadu odvézt, kontaktujte prosím obecní úřad nebo zaměstnance obce, kde Vám bude sdělen nejbližší termín přistavení štěpkovače ke kontejneru, kdy si můžete svůj dřevní odpad nechat naštěpkovat a odvézt - při větším množství odpadu budou účtovány náklady na benzín do štěpkovače

- v případě většího množství odpadu je možné si po domluvě na obecním úřadě objednat dovoz drtiče na místo vzniku odpadu

- ke zpracování bude převzat pouze odpad ze zahrad v množství odpovídajícím velikosti zahrady (nikoliv lesní odpad, odpad z dřevozpracujícího průmyslu či zemědělství)

- drtič musí být kvůli bezpečnosti obsluhován zaměstnanci obce, není možné jeho zapůjčení k vlastnímu užití!