Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Místní poplatky za odpad a ze psa

Místní poplatek za odpad a ze psa je možné uhradit buď fyzicky na obecním úřadě ve Vrbatově Kostelci v úředních hodinách, nebo převodem na bankovní účet s těmito údaji:

č. bankovního účtu: 1141628349/0800  

variabilní symbol:  1340  

specifický symbol: podle místní části, ve které se objekt nachází ( .. je číslo popisné nemovitosti)

Habroveč                                     100..

Louka                                           200..  

Cejřov                                          300..

Vrbatův Kostelec                          400.. 

Nemovitosti s číslem evidenčním  500..

Do zprávy pro příjemce uveďte, že se jedná o poplatek za odpad nebo ze psa, dle skutečnosti a ideálně příjmení majitele nemovitosti.

 

Poplatek za odpad:

- řídí se obecně závaznou vyhláškou obce č. 3/2021

- je splatný do 30. června běžného roku

- sazba poplatku:

osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci ................. 1.000,- Kč

objekt určený nebo sloužící k rekreaci ...................... 1.000,- Kč

objekt, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu .. 1.000,- Kč

 

Poplatek ze psa:

- řídí se obecně závaznou vyhláškou obce č.2/2019

- je splatný do 31. března běžného roku

- sazba poplatku:

za každého psa staršího 3 měsíců...............................100,- Kč