Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Vrbatův Kostelec
VrbatůvKostelec

Projekty Mikroregionu Skutečsko - Ležáky

logo

 • Název projektu: Efektivní veřejná správa obcí Mikroregionu Skutečsko - Ležáky
 • Reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010011
 • Realizace: 1. 5. 2019 – 30. 4. 2021
 • Rozpočet projektu: 5 338 325,00

Hlavním cílem projektu je zefektivnění veřejné správy jednotlivých členských obcí Mikroregionu Skutečsko - Ležáky.

Dílčím cílem je:

 • tvorba strategického plánování mikroregionu a jednotlivých obcí
 • analytický rozbor důležitých oblastí veřejného dění v jednotlivých členských obcích
 • provedení pasportizace vybavení jednotlivých členských obcí
 • vzdělávání zástupců obcí pro zvýšení kompetencí v samosprávní činnosti
 • pořízení jednotného mapového systému pro elektronizaci zaevidovaného vybavení obcí
 • zefektivnění komunikace s veřejností a seznámení veřejnosti s činností mikroregionu

Realizací projektu vznikne:

 • 1 střednědobá strategie rozvoje mikroregionu a 11 členských obcí, které budou vycházet z aktuálních potřeb obyvatel, budou v souladu s nadřazenými strategickými dokumenty veřejné správy a nastolí efektivní řízení mikroregionu a jednotlivých obcí. Do celého procesu strategického plánování budou aktivně zapojeni obyvatelé.
 • 7 koncepčních Studií veřejného prostranství, které ponesou jasnou vizi rozvoje a revitalizace. Tyto dokumenty zajistí jednotný pohled na inovativní řešení a zajistí představitelům obcí jasný směr budoucích nutných investic.
 • pasportizace infrastruktury obcí (nad rámec zákonných povinností), která zajistí efektivní evidenci majetku ve vlastnictví obcí, optimalizaci správy a údržby včetně určení výše nákladů na údržbu a obnovu
 • koordinované vzdělávání volených zástupců členských obcí pro sjednocení úrovně jejich odborných znalostí pro výkon veřejné správy, což v konečném důsledku povede ke zkvalitnění průběhu řešení veřejnosprávních agend. Při společném setkávání na uzavřených vzdělávacích akcích dojde k výměně zkušeností a sdílení dobré praxe. Pořízením jednotného právního informačního systému pro ÚSC zajistíme relevantní dostupné informace všem zaměstnancům úřadů a vytvoříme tak snadnější podmínky pro každodenní řešení samosprávní agendy.
 • jednotné funkční řešení digitální pasportizace v mapovém portálu pro jednotnou profesionální tvorbu územně analytických podkladů pro ORP, např. v rámci stavebních činností. Důsledkem bude efektivní nakládání s veřejnými prostředky (výdaje na opravu a údržbu), možnost tvorby analýz využívání veřejných ploch a komunikací, inženýrských sítí a obecního mobiliáře.
 • ucelená informační kampaň pro zlepšení komunikace s občany, zvýšení povědomí o přírodních a kulturních památkách v mikroregionu

OBEC

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
3
1 2
1
3
1
4
1
5
2
6 7
3
8
1
9
1
10 11 12
3
13
2
14
3
15
3
16
4
17
1
18
2
19
2
20
1
21
3
22
1
23 24 25
2
26
1
27 28
1
29
1
30
1
31
2
1
2
2
3

Aplikace a SMS info:

MojeObec banner

Mapový portál obce

Gobec

Turistická vizitka

Vrbatův Kostelec

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Jsme součástí:


nahoru