Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Vrbatův Kostelec
VrbatůvKostelec

Czech POINT

Pracoviště Czech POINTu na Obci Vrbatův Kostelec

Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) poskytuje občanům možnost zístat ověřené výstupy z níže uvedených registrů, umožňuje také přijetí podání podle živnostenského zákona.

Správní poplatky 

Správní poplatky

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč 0,- Kč
Bodobé hodnocení řidiče 100,- Kč 50,- Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč 50,- Kč

Katastr nemovitosí

100,- Kč 50,- Kč
Insolvenční rejstřík 100,- Kč 50,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otevírací doba

Každý den v dopoledních hodinách, případně dle domluvy.

CO VÁM Czech POINT NABÍZÍ

VÝSTUP Z KATASTU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete:

úplný nebo částečný výstup z listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice.

Co potřebujete znát:
1. list vlastnictví - je nutné znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.

2. u seznamu nemovitostí - je třeba znát katastrální území včetně:

  • a) parcelního čísla požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavení parcelu
  • b) číslo popisné, jedná-li se o stavbu.

3. u seznamu jednotek - je třeba znát katastrální území, popisné čislo domu, ale i přesné číslo bytu. Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
úplný výstup z obchodního rejstříku.

Co potřebujete znát:
identifikační číslo obchodní oragnizace (IČO).

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete:
výpis z rejstříku trestů.

Co potřebujete:

osoba, které se výpis týká - platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
Zmocněnec - v případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele, ve které bude uvedeno jméno žadatele, rodné příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, obec a okres místa narození žadatele a jméno, příjmení a rodné číslo zmocněnce.

Tiskopis plné moci (.doc)

VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOBY

Co dostanete:
řidiči zjistí stav svého bodobého konta z Centrálního registru řidičů.

Co potřebujete:
řidiči předloží doklad totožnosti (platný občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince) a řidičský průkaz.
Pokud za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je třeba předložit úředně ověřenou plnou moc v českém jazyce a platný doklad totožnosti zmocněnce.

SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Co dostanete:
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů za účelem prokázání základní a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku. Uchazečům o veřejnou zakázku, kteří jsou v tomto seznamu zapsáni, je výrazně ulehčena možnost získání výpisů k prokázání kvalifikace, což zjednodušuje a zrychluje zpracovnání nabídek v zadávacím řízení. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) ČR jako součást Informačního systému o veřejných zakázkácha je zcela veřejně přístupný. MMR ČR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili základní a profesní kvalifikační kritéria podle zákona o veřejných zakázkách a doložili je ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

Co potřebujete znát:

identifikační číslo obchodní organizace (IČO).

VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
výpis z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné správy.
Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.
Co potřebujete znát:
identifikační číslo organizace (hledání příslušné organizace) nebo osobní údaje (konkrétní osoba).

REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MA ISOH

Co dostanete:
Vybraná kontatní místa Czech POINTU autorizují od 1. ledna kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH ("Modul Autovraky Informační systém Odpadového Hospodářství") za účelem podání agendy nebo její kontroly.
Co potřebujete:
Pro zhotovení výpisu je třeba předložit doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas).
Cizincům může být vydán výpis pouze v případě, že mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt v České republice - mají přiděleno rodné číslo.

PŘIJETÍ PODÁNÍ PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA (§ 72)

Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obením živnostenským úžadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o:

  • ohlášení živnosti
  • ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském řejstříku
  • žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Podání lze provést jedním z následujícíh postupů:
Vyplněním elektronického formuláře - na portálu Hospodářské komory je umístěn přískušný formulář. Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S tímto tiketem je nutné navštívit jakékoliv pracoviště  CzechPOINT. Pracovník CzechPOINTu dle čísla tiketu načte údaje z klientova podání do systému CzechPOINT, které elektronicky odešle na zvolený živnostenský úřad. Zároveň pracovník CZechPOINTu vyplněný formulát vytiskne a odešle ho i v papírové podobě na živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm CzechPOINT (v případě samosprávních úřadů) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech Czech POINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro živnostenský úřad, na který je po té místem CzechPOINTu zasílán. Změna v RŽP je aktivní časem odeslání elektronicky vyplněného formuláře.
Vyplněním formuláře v listinné podobě - klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení živnosti či změny (buď ho má nebo je možné formulář stáhnout z portálu Hospodářské komory). Listinou formu podání pracovník CzechPOINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm CzechPOINT (v případě samosprávních úřadů) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech CzechPOINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem CzechPOINTu zasílán. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.

OBECNÍ ÚŘAD

Aplikace a SMS info:

MojeObec banner

Mapový portál obce

Gobec

Turistická vizitka

Vrbatův Kostelec

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Jsme součástí:


nahoru