Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Vrbatův Kostelec
VrbatůvKostelec

Dotační projekty

Rozšíření zázemí Komunitního centra Vrbatův Kostelec

 • Popis projektu: v rámci projektu bude vybudována pochozí plocha (chodník) okolo budovy KC a instalováno ocelové schodiště v zadním traktu budovy KC
 • Cíl projektu: přístupnost zahrady z budovy Komunitního centra
 • Výsledky: projektem bude umožněn přístup na zahradu Komunitního centra pro pořádání komunitních akcí 
 • Termín realizace: 9/2023 - 10/2023

Zapojením se do 6. výzvy Místní akční skupiny Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. z Programu rozvoje venkova získala obec dotaci ve výši 80% ze způsobilých výdajů projektu.


p  p

Rekonstrukce Požární zbrojnice Vrbatův Kostelec

 • Popis projektu: v rámci projektu bude zrekonstruována budova požární zbrojnice v obci Vrbatův Kostelec pro potřeby výkonu požární ochrany obce
 • Cíl projektu: vytvoření zázemí pro činnost JSDH Vrbatův Kostelec
 • Výsledky: zrekonstruovaná a zkolaudovaná budova Hasičské zbrojnice
 • Termín realizace: 3/2023 - 11/2023

Na tento projekt je poskytována finanční podpora ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (2,745 mil.Kč) a rozpočtu Pardubického kraje (1 mil. Kč).


¨mmr

Rekonstrukce Obecního úřadu Vrbatův Kostelec

 • Popis projektu: v rámci projektu bude zrekonstruována a stavebně upravena část budovy č.p. 42 v obci Vrbatův Kostelec pro potřeby Obecního úřadu
 • Cíl projektu: vytvoření důstojného zázemí pro výkon samosprávy obce
 • Výsledky: zrekonstruovaná a zkolaudovaná budova Obecního úřadu
 • Termín realizace: 10/2022 - 8/2023

Na tento projekt je poskytována finanční podpora ze státního rozpočtu (MMR)
v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2022.


logo

Komunitní centrum Vrbatův Kostelec

 • Popis projektu: v rámci projektu bude zrekonstruována a stavebně upravena část budovy č.p. 42 v obci Vrbatův Kostelec pro potřeby komunitního centra
 • Cíl projektu: vytvoření víceúčelového prostoru pro aktivity komunitního centra pro širokou veřejnost a osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené.
 • Výsledky: zrekonstruovaná a zkolaudovaná budova komunitního centra
 • Termín realizace: 7/2020 - 3/2021

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.


logo

Kanalizace a ČOV Vrbatův Kostelec

 • Popis projektu: v rámci projektu bude vybudována oddílná splašková kanalizace a ČOV v obci Vrbatův Kostelec
 • Cíl projektu: odkanalizování obce a tím zlepšení jakosti vod ve vodoteči Žejbro
 • Výsledky: vybudovaná splašková kanalizace a ČOV v obci Vrbatův Kostelec
 • Termín realizace: 4/2020 - 9/2021

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z národních zdrojů (MŽP).


logo

Povodňový park Vrbatův Kostelec

 • Popis projektu: v rámci projektu bude vybudován povodňový park v obci Vrbatův Kostelec
 • Cíl projektu: vybudování protipovodňové ochrany a zvýšení retenčního potenciálu nivy v intravilánu v k. ú. Vrbatův Kostelec
 • Výsledky: vybudovaná suchá nádrž v obci Vrbatův Kostelec
 • Termín realizace: 4/2021 - 12/2021

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Jsme součástí:


nahoru