Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Vrbatův Kostelec
VrbatůvKostelec

Kanalizace

Podpis smlouvy o odvádění odpadních vod

Majitelé nemovitostí, kteří již splnili podmínky pro připojení ke kanalizaci (nafoceno připojovací místo a předložen doklad o vývozu septiku) se mohou na Obecní úřad dostavit k podpisu Smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace.

KDO podepisuje Smlouvu:

Smlouvu by měl podepisovat skutečný uživatel objektu, který bude platit stočné. Mohou nastat 3 případy:

 1. (Spolu)vlastník nemovitosti = uživatel objektu - Smlouvu podepisuje (spolu) vlastník
 2. Pokud je nemovitost v SJM manželů - podepisují jeden nebo oba manželé.
 3. Pokud je nemovitost vlastněna někým jiným než uživatelem objektu, Smlouvu může podepsat uživatel, ale v oddíle I.1. Smlouvy bude uveden vlastník, který svůj souhlas stvrdí podpisem vedle svého jména.

JAKÝM ZPŮSOBEM bude počítáno množství vody:

Stočné bude fakturováno dle množství spotřebované vody, které se bude určovat Vámi zvoleným způsobem uvedeným ve Smlouvě:

1. směrným číslem (36 m3/osobu/rok u rodinných domů, 35 m3/osobu/rok u bytů):

výši spotřeby vody NENÍ nutné hlásit

nebo

2. reálnou spotřebou odečtenou z vodoměru VaK Chrudim (v případě, že nemáte studnu):

výši spotřeby vody NENÍ nutné hlásit

Je třeba na OÚ dodat souhlas s poskytováním údajů o spotřebě vody od VS Chrudim (47.99 kB).

nebo

3. součtem spotřeby z vodoměru VaK Chrudim a Vámi pořízeného a osazeného vodoměru na přívod vody ze studny (POZOR! nutnost kalibrace každých 5 let z vlastních prostředků): 

výši spotřeby vody JE nutné hlásit na OÚ každý rok k 31.10. - nutno vždy doložit fotografií Vašeho vodoměru ze studny.

V případě 2. nebo 3. je nutné dodat na OÚ (osobně či emailem) fotografii stavu vodoměru k datu připojení na kanalizaci!

Kalkulace stočného je každý rok aktualizován a zveřejněna na úřední desce.

Podmínky připojení soukromých částí kanalizačních přípojek do hlavního řadu:

Gravitační přípojka:

 1. kontrola napojovacího místa zástupcem obce před zásypem (místo, kde se bude napojovat stávající rozvod do nové přípojky) včetně fotodokumentace (do nové kanalizace NELZE napojovat dešťové a drenážní vody !) - je třeba předem nahlásit starostce obce, tel. 724159470 (starosta@vrbatuvkostelec.cz) nebo místostarostovi obce, tel. 725601953

 2. předložení dokladu o vývozu stávajícího septiku, jímky, žumpy nebo domovní ČOV autorizovanou osobou, na kterém bude uvedeno číslo popisné nemovitosti, která byla vyvážena (nelze přečerpávat do nové kanalizace z důvodu "zabití" nové obecní ČOV !!!) - osobně na OÚ nebo emailem (starosta@vrbatuvkostelec.cz)

Firmy z okolí nabízející vývoz septiků:

 • SAVE Hlinsko – tel. 469 314 461
 • Rostislav Bulis (Holetín) – tel. 602 284 777
 • Cristaltech (Skuteč) - tel. 774 259 945
 • Miroslav Gregor (Chacholice) - tel. 721 884 615
 1. podpis Smlouvy o odvádění splaškových vod

Tlaková přípojka:

 1. předložení revizní zprávy elektrické přípojky vedoucí k čerpací stanici (technická specifikace elektropřípojky Typ: PDF dokument, Velikost: 48.64 kB) - předat osobně na OÚ nebo emailem (starosta@vrbatuvkostelec.cz)

 2. dále stejný postup jako u gravitační přípojky (1. - 3.)
  Provozní řád domovní čerpací stanice (455.13 kB)

Doporučené technické parametry pro výstavbu gravitační kanalizační přípojky:

 • potrubí PVC SN 12 DN 150 (většina přípojek) nebo DN 200 (domy č.p. 97 a 38)
 • pro dimenzi DN 150 platí minimální sklon přípojky 2 % a pro dimenzi DN 200 - 1 %
 • karty vedení jednotlivých přípojek jsou k nahlédnutí na obecním úřadě

vzorové uložení potrubí přípojky (375.09 kB)

PRO OBČANY

Aplikace a SMS info:

MojeObec banner

Mapový portál obce

Gobec

Turistická vizitka

Vrbatův Kostelec

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Jsme součástí:


nahoru